TRABAJAMOS PARA TU ÉXITO

_操作非常简单
_不依赖于作物的水源
_可以移动,调整大小
_价格低。
Dự án cung cấp 4 hồ nuôi cá tại Cty NVBP tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Dự án cung cấp 4 hồ nuôi cá tại Cty NVBP tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

_团泰水产养殖的设计
 
_降低第一阶段的风险
 
_在短时间内施工
 
_价格低。
Dự án cung cấp 10 Bồn nước di động và 04 Hồ tròn nổi tại Cty NVBP ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Dự án cung cấp 10 Bồn nước di động và 04 Hồ tròn nổi tại Cty NVBP ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

_ 减少灾害风险
_ 创造清洁的商业池塘环境
_ 操作灵活,简单
_ 成本低。
Dự án cung cấp Hồ tròn nổi chứa nước 157m³ của anh XT tại Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dự án cung cấp Hồ tròn nổi chứa nước 157m³ của anh XT tại Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

_ 小区域易于管理
 
_ 施工时间短
 
_ 易于预防疾病
 
_ 价格低。